CRYSTIC® 500PA

Üldotstarbeline polüestervaik

Tutvustus

Crystic® 500PA on eelkiirendatud, ortoftaalhappel põhinev polüestervaik. See üldotstarbeline vaik on mõeldud kasutamiseks mittekriitilistel ja industriaalsetes konstruktsioonides. 500PA koostises on silmas peetud stüreeni emissiooni vähendamist töökojas võrreldes tavaliste polüestritega. Vaik ei ole sobilik kasutamiseks toidutarvikute, paatide ega keemilist vastupidavust nõudvate detailide tootmiseks. Crystic® 500SPA on Crystic® 500PA kiirema tahenemisega versioon.

Pakend 225kg vaat, 1100kg IBC

Tootjainfo

http://www.scottbader.com/composites/selector/173/crystic-resin-500pa

http://www.scottbader.com/uploads/files/3562_crystic-500pa-resin-en-apr13.pdf