Vi reparerer deler og produkter av glassfiberplast for aktører i ulike industrigrener.