Sedan 1994 är vi den officiella återförsäljaren för det engelska företagets Scott Baders kompositmaterial i Estland

Scott Bader som grundades 1921 är idag ett internationellt kemiföretag med en omsättning på 225 miljoner euro som ger jobb åt ca 600 människor. I våra fabriker som ligger utspridda över hela världen – bl.a. nya utvecklingsprojekt i Kanada och Indien – tillverkar vi ett brett utbud av syntetiska hartser och polymerer för försäljning på olika marknader, där vi har skaffat oss ett rykte som en innovativ och framstående tillhandahållare av kvalitetstjänster.

Scott Bader idag

Fram till 1951 drev Scott Bader sin verksamhet endast i Storbritannien, men idag har vi produktionsföretag även i Frankrike, Sydafrika, Dubai och Kroatien samt distributionsföretag i Tjeckien, Irland, Sverige, Spanien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Scott Baders framtidsutsikter

Genom att ha firat S&B Arbetarförenings 60:e verksamhetsår 2011 och ha hållit ut genom flera konjunkturcykler har vi visat klart och tydligt att vår tillväxtmodell baserad på egna medel är långsiktig och hållbar.

Vår organisation har utvecklats stabilt och expanderat internationellt till olika kulturer över hela världen. Alla våra anställda som har bidragit till det skapade mervärdet får ta del av den intjänade vinsten.

Våra verksamhetsprinciper gör det möjligt för oss att hitta rätta samarbetspartners som hjälper vårt företag att växa och försäkra vår framgång i affärer även i framtiden när konjunkturen skiftar.

Your closest Scott Bader office and Distributor:

http://www.scottbader.com/#distributor

Scott Bader

SB Sweden
Betongvagen 4
Falkenberg
Sweden
composites@scottbader.se
+46 (0) 346 101 00

Composites

SB Sweden
Betongvagen 4
Falkenberg
Sweden
composites@scottbader.se
+46 (0) 346 101 00

Speciality Polymers

Univar AB (Sweden)
Kalendegatan 26
Box 4072
Se-203 11 Malmo
Sweden
+46 40 35 28 00
View Site